top of page
แว่นตาเสมือนจริง

ABOUT US

Extra Details

“การเรียนรู้” ยุคใหม่ต้องครบทั้งองค์ความรู้ด้านธุรกิจ (Business Skills) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology) และ การต่อยอด (Connection) รวมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวสู่สนามธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แนวคิดของหลักสูตรการเรียนยุคใหม่จึงไม่ใช่แค่ ‘ความรู้’ แต่ต้องบอกให้ได้ถึง Trend ในอนาคต การประเมินโอกาสเตรียมพร้อม  และรวมไปถึง ‘การปรับตัว’ ในฐานะผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

Future Innovative Entrepreneurs (FINE) หลักสูตรเรียนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่ 9 จากจุดเริ่มต้นของ 3 เพื่อนซี้ บูม – ปณิธิ อินทราวุธ, จา – วศิน วินิชบุตร และ แทน – ธนดลจันทรลาวัณย์ ในวัย 30 ต้นๆ ที่ผ่านประสบการณ์การเป็นผู้บริหารอายุน้อยในองค์กรการเงินมาก่อนจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การก้าวไปสู่ความสำเร็จของผู้บริหารรุ่นใหม่นั้นต้องครบองค์ประกอบในเรื่องใดบ้างจนนำไปสู่การสร้างสรรค์หลักสูตร FINE ขึ้นในไทย

จุดเด่นสำคัญหลักสูตรนี้อยู่ที่การออกแบบคอร์สซึ่งมาจากแนวคิดว่า การทำธุรกิจให้สำเร็จในยุคนี้ต้อง  Mix Business with Pleasure and Passion จึงจะทำให้สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน FINE จึงมีการเรียนแบบ Active Learning ผ่านการ Workshop และพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นจริง โดยเนื้อหาเจาะลึกความรู้ใหม่ๆที่จำเป็นในโลกธุรกิจยุคนี้ ทั้ง Disruptive Technology พฤติกรรมผู้บริโภค กฏหมาย การเงิน การบริหารคน รวมถึงแนวคิดการสร้าง Business Model ให้เกิดขึ้นจริง และที่สำคัญยัง สอนติดอาวุธทางเทคนิคอื่นๆ อาทิ การสร้างแบรนด์ การบริหารคอนเทนต์ของแบรนด์การตลาดยุคใหม่ การสร้างนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ความรู้ด้านกฏหมายตลอดจนการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับนักลงทุนหรือ Pitching เป็นต้น

ทั้งนี้บรรยากาศและความสัมพันธ์ของผู้เรียน เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการเรียนยุคใหม่ที่นำไปสู่การพัฒนา ‘คอนเนคชั่น’ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ FINE ยังเป็นคลาสเรียนที่เปิดรับนักเรียนเพียง 50 คนต่อรุ่น สร้างบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับการดูแลและคำแนะนำจากโค้ชทุกคนได้อย่างทั่วถึง

โดยที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจ Startup ต่อหน้านักลงตัวจริงที่จะมารับฟัง และให้คำแนะนำถึง ‘โอกาส’ และความเป็นไปได้จริงของแผนธุรกิจที่นำเสนอ ซึ่งในรุ่นที่ผ่านมาก็มีนักเรียน FINE ที่สร้างธุรกิจใหม่โดยการจับมือกันกับเพื่อนๆ ในคลาสและระดมทุนได้จริงจนเกิดเป็น Startup product/service แล้วเป็นผลสำเร็จก็คือ VitaBoost , Avagard และ Snootpet

ประสบการณ์การเรียนในรูปแบบใหม่นี้กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งใน FINE รุ่นที่ 9 ในวันที่ 21 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2562 โดยเรียนทุกวันเสาร์ ที่ Grande Center Point (Sukhumvit 55) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.30 น. พร้อมกับทริปดูงานต่างประเทศ Osaka , Japan ในช่วง 17-20 ตุลาคม 2562

การทำธุรกิจในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง นักธุรกิจต้อง Think Different ก้าวให้ทัน Technology และมี Connection ที่ดีเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ได้ เพื่อสร้าง ‘โอกาส’ และ ‘ความสำเร็จ’ ในแนวทางใหม่

VR Gaming
bottom of page